CANA BRIDAL

• Địa chỉ: 49 Hồ Văn Huê Phường 9 Quận Phú Nhuận

• Số điện thoại: 090 992 78 24

• Email: huong.cana2014@gmail.com

• Website: http://www.canabridal.com.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://canabridal.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/Cana.bridal.001/